Career             全職售貨員

                             全職售貨員新人奬 $3000


               兼職售貨員 
                                  外勤理貨員

                            五天工作, 公眾假期


                                    倉務文員 (油塘區工作)

                             五天工作, 公眾假期

有意者請於辦公時間上午9:30至下午5:30 致電 2235 1209 林小姐

(申請人提供之全部資料絕對保密及只作招聘之用)